کارایی بصری و مشکلات بینایی که نمی توانید آنها را ببینید

کارایی بصری و مشکلات بینایی که نمی توانید آنها را ببینید

کارایی بصری و مشکلات بینایی که نمی توانید آنها را ببینید این یادداشت کارایی بصری را توصیف می کند، از جمله مشکلات بصری مانند نارسایی هم...

ادامه مطالعه

پردازش بینایی و دست خط در کودکان

پردازش بینایی و دست خط در کودکان

پردازش بینایی و دست خط در کودکان وقتی بچه ها نوشتن را یاد می گیرند، حروف را یکی یکی کپی کرده و یاد می گیرند. آنها خطوط را کپی می کنند ...

ادامه مطالعه

تاثیر مشکلات بینایی بر یادگیری چگونه است؟

تاثیر مشکلات بینایی بر یادگیری چگونه است؟

تأثیر مشکلات بینایی بر یادگیری چگونه است؟ آیا می دانستید که بینایی و یادگیری ارتباط نزدیکی با هم دارند؟ درسته! مشکلات بینایی تاثیر زیا...

ادامه مطالعه

فعالیت بینایی کودکان

فعالیت بینایی کودکان

فعالیت بینایی کودکان نادیده گرفتن کلمات هنگام خواندن یا کپی کردن کار نوشته شده، توجه به جزئیات در مورد چیزها، معکوس کردن حروف و اعداد،...

ادامه مطالعه