آیا ایجاد مرز برای نوجوانان خوب است؟

آیا ایجاد مرز برای نوجوانان خوب است؟

آیا ایجاد مرز برای نوجوانان خوب است؟ کودکان در هر سنی به مرزها نیاز دارند، اما نوجوانان ممکن است بیش از همه به آنها نیاز داشته باشند. ...

ادامه مطالعه

کاردرمانی پیش دبستانی

کاردرمانی پیش دبستانی

کاردرمانی پیش دبستانی برای والدین کودکان پیش دبستانی که به خدمات کاردرمانی نیاز دارند، سوالات زیادی می تواند وجود داشته باشد. در اینجا...

ادامه مطالعه

نحوه آموزش مسئولیت پذیری به کودکان چگونه است؟

نحوه آموزش مسئولیت پذیری به کودکان چگونه است؟

آموزش مسئولیت پذیری به کودکان آموزش مسئولیت پذیری به کودکان یکی از کارهایی است که شما به عنوان والدین دارید. فکر کردن به آن دلهره آور ...

ادامه مطالعه