ترک کردن مکیدن انگشت شست توسط کودک

ترک کردن مکیدن انگشت شست توسط کودک

ترک کردن مکیدن انگشت شست توسط کودک مکیدن انگشت شست نگرانی بسیاری از والدین است. کودکان نوپا شست خود را می مکند زیرا آرامش بخش و آرام ب...

ادامه مطالعه

حمایت از مشکلات حسی حین شانه کردن مو کودک

حمایت از مشکلات حسی حین شانه کردن مو کودک

 حمایت از مشکلات حسی حین شانه کردن مو کودک برای بسیاری از کودکان، شانه کردن مو یک کار چالش برانگیز به دلیل مشکلات تنظیم حسی است. استفا...

ادامه مطالعه