آترزی شنوایی

آترزی شنوایی

آترزی شنوایی آترزی شنوایی چیست؟ آترزی شنوایی زمانی است که نوزاد بدون کانال گوش متولد می شود. پرده گوش نوزاد یا به طور طبیعی تشکیل نشد...

ادامه مطالعه

ارتباط نوجوان 13 تا 18 ساله شما

ارتباط نوجوان 13 تا 18 ساله شما

ارتباط نوجوان 13 تا 18 ساله شما برقراری ارتباط نوجوان با خانواده در اینجا چند نکته برای کمک به شما در برقراری ارتباط نوجوان وجود دارد...

ادامه مطالعه

تشخیص اختلال شنوایی

تشخیص اختلال شنوایی

تشخیص اختلال شنوایی در یادداشت گذشته جزئیات مربوط به اختلال شنوایی و دلایل بروز آن به طور کامل برای شما همراهان وب سایت کاردرمانی نوین...

ادامه مطالعه