پردازش بینایی و دست خط در کودکان

پردازش بینایی و دست خط در کودکان

پردازش بینایی و دست خط در کودکان وقتی بچه ها نوشتن را یاد می گیرند، حروف را یکی یکی کپی کرده و یاد می گیرند. آنها خطوط را کپی می کنند ...

ادامه مطالعه

تمریناتی برای بهبود دید مستقیم کودک

تمریناتی برای بهبود دید مستقیم کودک

تمریناتی برای بهبود دید مستقیم کودک برای بچه های ما که برای بهبود دید مستقیم خود به چالش کشیده می شوند. محیط، یا کسانی که برای نشان دا...

ادامه مطالعه