آرشیو برچسب های: سندروم داون

گفتار درمانی و سندروم داون

سندرم داون چیست؟ سندرم داون که تریزومی 21 نیز نامیده میشود، زمانی رخ میدهد که [...]

آشنایی با اختلال ژنتیکی سندروم داون (down syndrom)

سندروم داون یا نشانگان داون، یک اختلال ژنتیکی است که بر اثر جدا نشدن کروموزوم [...]