کار با صفحه کلید بجای نوشتن با دست

کار با صفحه کلید بجای نوشتن با دست

کودکانی که با دست خط مشکل دارند، ممکن است از امکاناتی در کلاس درس از جمله استفاده از کامپیوتر و تایپ کردن برای تکمیل ارتباط نوشتاری بهر...

ادامه مطالعه