آرشیو برچسب های: تکان خوردن کودک

فلج مغزی

فلج مغزی فلج مغزی چیست؟ فلج مغزی (CP) مشکلی است که بر توان، حرکت و [...]