آرشیو برچسب های: تجزیه و تحلیل کروموزومی

سندرم XYY

سندرم XYY سندرم XYY چیست؟ سندرم XYY یک بیماری ژنتیکی است که فقط در مردان [...]