بچه ام سرکلاس نمیشینه

بچه ام سرکلاس نمیشینه! میگه تو هم باید پیشم بشینی, چکار کنم بدون من بشینه؟

بازم اول مهر شد و شاگردهای که سرکلاس نمیشنن و دعوای معلمین و خانوادها سر اینکه چرا فرزندتون نمیشینه و میگه ببرینش مدرسه دیگه یا ببرینش ...

ادامه مطالعه