آرشیو برچسب های: انقباض

ناهنجاری های انقباض در کودکان

انقباضات چیست؟ انقباض عضلانی یا تغییر شکل انقباض، نتیجه سفتی یا انقباض در بافت های [...]