با فرزندی که هیچ کار انجام نمیده چکار کنیم؟

با فرزندی که هیچ کار انجام نمیده چکار کنیم؟

من جواب این مشکل با یک گزارشی که دیروز یک مراجعی با همین مشکل روبرو بود میدم. یک گزارشی از گلایه ی یکی از خانواده در حین ارزیابی تعریف...

ادامه مطالعه