تکان دادن نوزاد (سندرم ضربه سر)

تکان دادن نوزاد (سندرم ضربه سر)

تکان دادن نوزاد (سندرم ضربه سر) تکان دادن نوزاد (ضربه سر) آزاری چیست؟ ترومای تکان دادن نوزاد یا سر آزاری یک آسیب سر یا گردن در اثر آز...

ادامه مطالعه

ارتباط نوجوان 13 تا 18 ساله شما

ارتباط نوجوان 13 تا 18 ساله شما

ارتباط نوجوان 13 تا 18 ساله شما برقراری ارتباط نوجوان با خانواده در اینجا چند نکته برای کمک به شما در برقراری ارتباط نوجوان وجود دارد...

ادامه مطالعه