کاردرمانی، گفتار درمانی و روانشناسی کودک

کاردرمانی، گفتار درمانی و روانشناسی کودک

کاردرمانی تنها حرفه‌ای است که به افراد در طول زندگی کمک می‌کند تا از طریق استفاده درمانی از فعالیت‌های روزانه (مشاغل)، کارهایی را که می‌خواهند و باید انجام دهند، انجام دهند. متخصصان کاردرمانی به افراد در هر سنی این امکان را می‌دهند تا با کمال آرامش زندگی کنند و به آنها در ارتقاء سلامتی کمک کنند و از آسیب، بیماری یا ناتوانی در پیشگیری – یا بهتر شدن زندگی کمک می‌کنند.

ادامه مطالعه