آرشیو برچسب های: NNS

مکیدن غیر مغذی (NNS) در نوزادان

نوزادان نیاز ذاتی به مکیدن دارند. این یک رفلکس است که آنها با آن متولد [...]