افزایش توجه و تمرکز در زمان صرف غذا

افزایش توجه و تمرکز در زمان صرف غذا

توجه و رفتار در زمان صرف غذا، مهارت‌های عملکردی برای استقلال با استقلال در تغذیه خود اهمیت حیاتی دارد. کودک مبتلا به اختلالات شناختی یا...

ادامه مطالعه