آرشیو برچسب های: مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری

آنسفالیت

آنسفالیت آنسفالیت چیست؟ آنسفالیت التهاب (تورم و تحریک) مغز است. در بیشتر موارد، یک ویروس [...]