آرشیو برچسب های: سالمندان

تاثیر واقعیت مجازی بر تمرینات سالمندان

این یک فرض طولانی مدت است که افراد مسن به آموزش واقعیت مجازی پاسخ نمی [...]