آرشیو برچسب های: زبان اشاره

زبان اشاره و رشد گفتار کودک

ممکن است عجیب به نظر برسد که به یک کودک شنوا یاد بدهیم از زبان [...]