آرشیو برچسب های: درمان پا پرانتزی

پا پرانتزی و پای ایکس شکل

تقریبا تمام نوزادان با حالت پاپرانتزی به دنیا می‌آیند که کف پای نوزاد به سمت [...]