آرشیو برچسب های: خنده نوزاد

لبخند نوزاد

تعداد بسیار کمی از مردم میتوانند در برابر لبخند زدن به نوزاد تازه متولد شده [...]