آرشیو برچسب های: انتقام

احساس لطف و انتقام در کودکان

به نظر شما دو حس لطف و انتقام در کودکان به صورت غریزی وجود دارد [...]