آرشیو برچسب های: احساسات کودکان

احساس لطف و انتقام در کودکان

به نظر شما دو حس لطف و انتقام در کودکان به صورت غریزی وجود دارد [...]