آتاکسی در کودکان چگونه درمان می‌شود؟

آتاکسی در کودکان چگونه درمان می‌شود؟

مخچه بخشی از مغز است که در حرکاتی که نیازمند همکاری چندین گروه عضلانی است دخیل می‌باشد. این بخش از مغز آتاکسی نوعی اختلال عصبی است که بر اثر آسیب به بخش‌هایی از مغز که مسئول تعادل در حرکات و فعالیت عضلات می‌باشد ایجاد می‌شود. این بخش‌ها فعالیت عضلات را در حرکات بدن کنترل می‌کنند و باعث هماهنگی حرکات و روایی آن می‌شود. آتاکسی علامت اصلی اختلالات مخچه‌ای است که تحت عنوان آتاکسی مخچه‌ای خوانده می‌شوند؛ همچنین از علائم اختلالاتی مثل ضربه‌های مغزی، ام‌اس و فلج مغزی نیز می‌باشد. به طور کلی هرگونه ناهنجاری و آسیب در عملکرد مخچه باعث ایجاد آتاکسی می‌شود.

ادامه مطالعه