پیش زبانی چیست؟

پیش زبانی چیست و چرا در گفتار کودک اهمیت دارد؟

مهارت‌‌های پیش کلامی سنگ بنای رشد گفتار و زبان در کودکان است. از این رو توجه به رشد این مهارت‌‌ها می‌‌تواند تا حد زیادی پیش‌ بینی کننده رشد گفتار و زبان باشد و قبل از اینکه کودک وارد ساختار زبانی شود در مرحله پیش زبانی است که مراحل آن به صورت زیر است:

ادامه مطالعه

بهترین راه برای درمان اختلال تلفظ در کودک

بهترین راه برای درمان اختلال تلفظ در کودک

فرایند رشد کودکان جالب و در همان حال اعجاب‌انگیز است. یکی از مهم‌ترین دست آوردهای مهم رشد در کودکان، توانایی تولید صداهای گفتاری و مهارت ترکیب این صداها و تولید واژه است؛ فرایند شناختی – زبانی- روانی – حرکتی پیچیده‌ای که تحول آن از دوران نوزادی شروع می‌شود و تا سال‌های آغازین مدرسه ادامه پیدا می‌کند. گاهی این روند دچار نابسامانی‌هایی می‌شود و به درستی کامل نمی‌یابد.

ادامه مطالعه