آرشیو برچسب های: کبودی مغز

تکان دادن نوزاد (سندرم ضربه سر)

ترومای تکان دادن نوزاد یا سر آزاری یک آسیب سر یا گردن در اثر آزار [...]