پردازش بینایی و دست خط در کودکان

پردازش بینایی و دست خط در کودکان

پردازش بینایی و دست خط در کودکان وقتی بچه ها نوشتن را یاد می گیرند، حروف را یکی یکی کپی کرده و یاد می گیرند. آنها خطوط را کپی می کنند ...

ادامه مطالعه