تاثیر مشکلات بینایی بر یادگیری چگونه است؟

تاثیر مشکلات بینایی بر یادگیری چگونه است؟

تأثیر مشکلات بینایی بر یادگیری چگونه است؟ آیا می دانستید که بینایی و یادگیری ارتباط نزدیکی با هم دارند؟ درسته! مشکلات بینایی تاثیر زیا...

ادامه مطالعه

فعالیت بینایی کودکان

فعالیت بینایی کودکان

فعالیت بینایی کودکان نادیده گرفتن کلمات هنگام خواندن یا کپی کردن کار نوشته شده، توجه به جزئیات در مورد چیزها، معکوس کردن حروف و اعداد،...

ادامه مطالعه