آرشیو برچسب های: مهارت خواندن

اختلالات یادگیری کودکان در کلاس

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد، با توجه به سن، آموزش، هوش و [...]