سندرم تریپل ایکس چیست؟

سندرم تریپل ایکس چیست؟

سندرم تریپل ایکس چیست؟ سندرم تریپل ایکس یک بیماری ژنتیکی است که فقط در زنان دیده می شود. از هر 1000 دختر حدود 1 نفر به آن مبتلا هستند....

ادامه مطالعه