سندرم XXX (تریپل ایکس) تشخیص و درمان

سندرم XXX (تریپل ایکس) تشخیص و درمان

سندرم XXX (تریپل ایکس) تشخیص و درمان چگونه سندرم XXX تشخیص داده می شود؟ بسیاری از دختران مبتلا به سندرم XXX سالم هستند و هیچ علامت وا...

ادامه مطالعه

سندرم تریپل ایکس چیست؟

سندرم تریپل ایکس چیست؟

سندرم تریپل ایکس چیست؟ سندرم تریپل ایکس یک بیماری ژنتیکی است که فقط در زنان دیده می شود. از هر 1000 دختر حدود 1 نفر به آن مبتلا هستند....

ادامه مطالعه