کاردرمانی با خمیر بازی

کاردرمانی با خمیر بازی

کاردرمانی با خمیر بازی با تمام رنگ های جذاب و حس لمس آن، خمیر بازی می تواند برای کودکان بسیار فریبنده باشد. با کمی آماده سازی و مراقبت...

ادامه مطالعه