شناسایی کودکان مبتلا به اوتیسم

شناسایی کودکان مبتلا به اوتیسم

مگر نه این است که می گوییم اختلال اوتیسم ، چهره ها و جلوه های رنگارنگ و متنوعی دارد و در هیچ دو نفری ، جلوه ی یکسانی ندارد ؟ اگر واقعا ...

ادامه مطالعه