آرشیو برچسب های: آزار و اذیت

تأثیرات آزار و اذیت سایبری بر کودکان

هر نوع آزار و قلدری میتواند اثرات جسمی و روانی بر کودک داشته باشد. اضطراب، [...]